Haziran 1, 2020

Maaş hesabına konulan Bloke nasıl kaldırılır?

ile Herbirşeyden

Maaş hesabına konulan bloke nasıl kaldırılır, Bloke koymak yasal mı, Bloke konan hesaba para girişi olursa ne olur. E haciz yolu ile maaş hesabına bloke konulur mu ? Yazımızda Bu soruların cevabını aradık.

Maaş müşterilerine şok yaşatan bu uygulama bankacılık sektörünün önemli sorunlarından biridir. Bloke nasıl kaldırılır hepsi yazımızda.

Hesaplara bloke koyma işlemi iki türlüdür. Devlet yolu ile yapılan e haciz ve icra daireleri tarafından konulan hesap blokesi.

Bloke konulan hesaba para girişi olursa ne olur ?

Burada çok merak edilen bir soruya da cevap vermek istiyoruz. Bloke konulan maaş hesabına yeni para girişi olduğu zaman örneğin maaşımız yattığı zaman yeni giriş yapan bu miktar bloke kapsamına alınıyor mu?

Cevabımız Hayır bloke konulan hesaba bloke konulduğu anda ne kadar miktar varsa sadece o miktara bloke konmuş oluyor. Bloke konduktan sonra hesabı yeni para girişi olduğu zaman bu miktarlar bloke dışında olup istediğimiz gibi kullanabiliriz.

Maaş hesabına bloke koymak yasal mı ?

Bloke konulan hesap maaş hesabını ise Kanunen maaş hesaplarına bloke konulamaz. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesinde sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken kurum prim alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği belirtilmiştir. Yani aslında bankalar maaşlarımıza direkt olarak bloke koyamazlar. Peki nasıl oluyorda maaş hesabımıza bloke koymayı başarıyorlar.

İcra daireleri tarafından bankalara bloke yazısı gönderilir ve bankalar bu yazıları aldığı zaman müşterilerinin hesapları maaş hesabı mı, mevduat hesabı mı kontrol etmeden blokeyi koyar. Eğer sizin de maaş hesabınıza icra dairesi tarafından bloke konduysa bu büyük ihtimalle banka çalışanlarının dikkatsizliği sayesinde olmuştur. Devlet hacizleri Yani e-haciz biraz daha farklı işliyor ona daha sonra değineceğiz.

Bloke olarak değil ama haciz olarak bir istisna var Onu da belirtmeden geçmeyelim. Eğer maaşımızı göstererek bir kredi talebinde bulunduysak ve krediyi çektiysek banka bizlere taahhütname imzalatır. Bu taahhütnamede aslında bankalara maaşımızdan ödeme yapmamanız durumunda parayı çekebilme yetkisi verdiğimizi belirtilir. Banka alacağı kısmını direkt olarak maaşımızdan çeker. Çoğu banka şu an da bu uygulamayı yapmaktadır.

Maaş hesabına bloke konulamayacağını yazdık ama bu iş yerinden almış olduğumuz maaşa haciz uygulanamayacağı anlamına gelmez. İcra müdürlükleri, alacağın takibi için çalışanların iş yerlerine haciz müzekkerelerini gönderebilir. İşveren, kendisine ulaşan haciz talebi uyarınca, borçlu çalışanının maaşının 1/4′üne kadar olan kısmını ilgili icra dosyasına öder.

E haciz yolu ile maaş hesabına bloke konulur mu ?

E-haciz yolu ile devlet tarafından konulan blokelerde durum biraz daha farklı. Her ne kadar maaş hesabına bloke konulamasada bunu vergi dairelerine anlatmak biraz zor. Bu blokeler Banka çalışanları tarafınan değil vergi daireleri tarafından direkt bankanın sistemine girilerek konur. E hacizin Devlete karşı ödenmeyen borçların Maliye Bakanlığının emri ile mükellefin bankalar yolu ile hesaplarına bloke konulması sistemi olduğunu söyleyebiliriz. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 79.maddesi 5479 sayılı kanunla 08.04.2006 tarihinden geçerli olmak üzere maliye bakanlığına e haciz yapma imkânını sağladı.

Bu durumdan kurtulamak için blokeyi koyan vergi dairesine gidip borcunuzu taksitlendirip ya da peşin ödeyerek blokeyi kaldırabilirsiniz.

Maaş hesabına konulan bloke nasıl kaldırılır ?

Maaş hesabına bloke konduktan sonra şubeye gidip ya da telefonla hernekadar derdimizi anlatsakta çözüm bulma ihtimaliniz düşüktür. Blokeyi kaldırmak için izlenecek yol blokeyi koyan icra dairesine gidip bankanın yanlış hesaba koyduğunu ve bunun kaldırılmasını talep ettiğinizi bildirin.

İcra dairesi bankaya yeni bir yazı yazarak söz konusu bloke konan hesabın maaş hesabı ise blokenin kaldırılmasını değil ise devamını istediğini kaşeli resmi mektubu ile bildirecektir.

Bu aşamadan sonra bize mektubun banka şubesine ulaşmasını beklemek düşüyor. Genelde üç dört gün süren Bu işlem bazen biraz daha uzayabiliyor. Mektup şubeye ulaştıktan sonra maaş hesabınızdaki bloke kaldırılıyor.

Emekli maaş hesabına konulan bloke konulabilir mi ?

Emekli olan kişinin emekli maaş hesabına bloke konulması ile ilgili durumlarda yasalarda yer almaktadır. Belirtilen yasalara göre emekli maaşına bloke koyma hakkı yoktur. Bu maddeye göre nafaka alacakları ve Sosyal Güvenlik Kurumunun alacakları hariç kişinin emekli aylığından kesinti yapılamamaktadır ve üzerine bloke konulamamaktadır. Yani gelir, aylık ya da ödenekler takip ve tahsili gereken alacaklar ve nafaka borçları dışında haczedilememekte ve bloke edilememektedir. Bu durumda emekli kişinin bizzat talebi olmazsa nafaka alacağı dışında maaşından hiçbir kesilme yapılamamaktadır.

Emekli maaşına konulan bloke nasıl kaldırılır ?

Emekli maaşına konulan blokenin kaldırılması için gerekli olan bloke kaldırma dilekçe örneği ya da maaş hesabına konulan blokenin kaldırılmasına dair herhangi bir dilekçeye gerek duyulmaz. Bloke işleminin kaldırılması için yapılacak tek şey oluşan borcun ödenmesi veya taksitlendirilmesidir. Bu işleminin yapılmasının ardından da bloke işlemi otomatik olarak kaldırılacaktır. Bunun yanında hesabınıza konulan blokeler borcunuzu tutarında olup borç tutarınızı aşacak biçimde gelmeyecektir.